LOGO
×

Çevre Politikamız

Çevre  Politikamız

Gelişen teknolojinin bir sonucu olarak, çağımızın en önemli sorunlarından biri olarak ortaya çıkan çevre kirliliği konusunda son derece duyarlı olan Conseco ;
 
Çevrenin iyileştirilmesi ve korunması ilkesi ile davranır.
 
  • İş yaptığı ülkelerin çevre ile ilgili yasa ve uygulamalarına uyar.
  • Çevrenin ve doğanın zarar görmesine neden olacak her türlü eylemden kaçınır ve çalışanlarını, ilişki içinde olduğu iş ortaklarını bu doğrultuda yönlendirir.
  • Daha estetik, temiz ve yaşanır bir çevre için kullandığı malzeme ve teknoloji seçiminde özen gösterir.
  • Müşterilerini ve iş ortaklarını çevre ile barışık ürün kullanmaya ikna eder.
  • Çevre bilincinin geliştirilmesi konusundaki sosyal etkinliklere katkıda bulunur.
  • Çevreye zarar verecek faaliyetleri önceden tespit etmeye ve önlem almaya çalışır.