Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikamız

CONSECO, sosyal sorumluluklarının bilincinde bir şirket olarak çalışanlarının işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli ortamları hazırlar. Bu amaçla işçi sağlığı ve iş güvenliği konularına özel bir önem veren CONSECO, çalışan tüm CONSECO ve taşeron personeline en üst düzeyde işçi sağlığı ve güvenliği sağlayacak organizasyonel Ve teknik politikalarını geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur.

CONSECO, Sağlık ve Güvenlik Politikası, bu konudaki uluslararası geçerliliği olan kuralların yanısıra, bulunduğu Ülkenin ilgili kanun ve yönetmeliklerine de uymayı öngörmektedir.Sağlık ve Güvenlik kuralları tüm çalışanlara bildirilmekte ve uygulamalar denetlenmektedir.

Sağlık ve güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve kuralların yerleşmesi amacıyla eğitim toplantıları düzenlenmektedir.

Çevre Politikamız;


Gelişen teknolojinin bir sonucu olarak, çağımızın en önemli sorunlarından biri olarak ortaya çıkan çevre kirliliği konusunda son derece duyarlı olan CONSECO ;

• Çevrenin iyileştirilmesi ve korunması ilkesi ile davranır.

• İş yaptığı ülkelerin çevre ile ilgili yasa ve uygulamalarına uyar.

• Çevrenin ve doğanın zarar görmesine neden olacak her türlü eylemden kaçınır ve çalışanlarını, ilişki içinde olduğu iş ortaklarını bu doğrultuda yönlendirir.

• Daha estetik, temiz ve yaşanır bir çevre için kullandığı malzeme ve teknoloji seçiminde özen gösterir. Müşterilerini ve iş ortaklarını çevre ile barışık ürün kullanmaya ikna eder.

• Çevre bilincinin geliştirilmesi konusundaki sosyal etkinliklere katkıda bulunur.

• Çevreye zarar verecek faaliyetleri önceden tespit etmeye ve önlem almaya çalışır.


Sosyal Sorumluluklarımız


• Her faaliyetinde iş ahlakını ön planda tutmak; "Güvenilir olmak",

• Kaliteli iş üretmek,

• İş güvenliği ve teknik emniyette en yüksek standardı kullanmak,

• İş ortağı olduğu işletme, kurum, kuruluş ve müşterilerinin beklentilerine karşı duyarlı olmak,

• Kaliteyi, uygun maliyet ve süreyle buluşturmak,

• Çalışanların mensubu olmaktan gurur duyduğu bir şirket olmak ve,

• İnsana ve çevreye duyarlı olmaktır.