Türkiye'de Güneş Enerjisi Potansiyeli

20/04/2015
Türkiye'de Güneş Enerjisi Potansiyeli

Türkiye, güneş kuşağı adı verilen ve güneş enerjisince zengin bir bölgede yer almasına rağmen, güneş enerjisinden yeteri kadar faydalanamamaktadır. Ayrıca yıllık 2,640 saatlik güneşlenme kapasitesi ile güneş enerjisinden elektrik üretme potansiyeli açısından Avrupa ülkeleri arasında ikinci sıradadır. Bu kapasite yıllık 380 milyar kWh enerji potansiyeli anlamına gelmektedir. Ayrıca Türkiye'nin yıllık ortalama güneş ışınımı 1,526 kWh/m2-yıl olup bu rakam günlük 4.2 kWh/m2 güce, günde yaklaşık 7.2 saat, toplamada ise 110 günlük bir güneşlenme süresine denk gelmektedir. Yapılan çalışmalar, Türkiye’de 4,600 km2’lik bir alanın bu potansiyelin kullanımı için uygun olduğuna işaret etmektedir. 

En Büyük Yenilenebilir Enerji Kaynağımız Güneş

Dünyaya ulaşan güneş ışınlarının ihtiva ettiği radyasyonu toplayarak hücrelerine veren, bu hücrelerde oluşan kimyasal tepkimelerin meydana getirdiği doğru akımı alternatif akıma çeviren güç çeviriciler ile elde ettiği gücü aktarıcılar üzerinden şebekeye vermek üzerine tasarlanmış olan panel teknolojisi, güneşten bir enerji kaynağı olarak faydalanmak için bizlere çok iyi imkânlar sunuyor. 

Bu panel teknolojisi son yirmi sene boyunca çok ciddi gelişmeler göstererek hem daha ekonomik, hem de daha efektif bir hale geldi. 

Türkiye çok iyi güneş alan bir ülkedir.

Türkiye'nin güneş alma süresinin Avrupa'dan çok iyi olması, son senelerde genelde yenilenebilir enerjinin, özelde de güneş enerjisinin devlet tarafından teşvik kapsamına alınması ve sübvanse edilmesinden dolayı, çok yakın gelecekte Türkiye'nin güneş enerjisinde Avrupa ortalaması kadar bir yatırımı gerçekleştireceği varsayılabilir. Bu yatırımın gerçekleşmesi durumunda önümüzde ki on senede Türkiye'de 20,000 MW büyüklüğünde güneşten elektrik üretiminin devreye girebileceğini söyleyebiliriz.