Rüzgar

09/11/2015
Rüzgar

Yeni tesislerdeki tüm yenilenebilir teknolojiler içinde rüzgar gücünü lider konuma getirmek için 2010 yılı süresince 39GW lık yeni  yeni rüzgar gücü kapasitesi eklendi.2010 yılı sonunda %24’den daha fazla bir artışla toplam global kapasite 198 GW’a ulaştı.2010’daki yıllık büyüme oranı Avrupa ve ABD’deki ekonomik krizin büyümeyi yavaşlatması ve politik belirsizliklerden ötürü 2009’daki büyüme hızını çok az da olsa aşmıştır.Rüzgar gücü, 2010’un sonu itibariyle %2-2,5 oranda global bir güç talebi ile karşılaşmış ve bu oran İspanya(%15.4) ve Almanya (%6) gibi bazı devletlerde çok daha fazla olmuştur. Münferit rüzgar projelerinin boyutu genişlerken küçük ölçekli türbin kullanan topluluk rüzgar enerjisi projeleri daha yaygın hale gelmeye başlamıştır.

Rüzgar Enerjisi, Mevcut Dünya Kapasitesi (1996-2010)

C:\Users\FATMAT~1\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image12.jpeg

2005’deki sadece %4.4’lük bir zıtlıkta Çin, 2005’deki yeni küresel kapasite ilavelerinin %50’sini çekmeyi başarmış olup Çin’deki kurulu rüzgar gücü kapasitesini %44.7’ye getirmiştir. Çin, 2010 ve 2012 süresince 30 GW ‘dan fazla yatırımı planlamaktadır. ABD’nin rüzgar enerjisi kapasitesi, değeri 5 GW yeni kapasite ilaveleri ile birlikte 40.2 GW’a ulaşmıştır. 5.6 GW ve 1.9 GW’lık ilave rüzgar kapasiteleri de ABD ve Birleşik Krallık’da sırasıyla yapım aşamasındadır.

2010’da Avrupa Birliği içerisinde 9.5 GW rüzgar gücü kapasitesi inşaa edildi ve toplam kurulu kapasite 84 GW’a ulaştı. 2007’den beri yeni kapasite ilaveleri ile lider durumda olan rüzgar gücü şimdi doğal gaz ve güneş PV ‘nin arkasında üçüncü gelmektedir.Almanya 27.2 GW’lık kurulu rüzgar gücü kapasitesi ile Avrupa Birliği içerisinde liderdi.İspanya 1.8 GW ekleyerek toplam 20.7 GW’lık kurulu kapasitesi ile dünyanın dördüncü en büyük rüzgar gücü kurulum piyasası haline geldi.

Açıkdeniz rüzgar gücü kapasitesi halen daha küçük ancak 2010 süresince 1.2 GW’lık yeni kurulumlar yapıldı ve toplam global kapasite 3.1 GW’a ulaştı. Açık deniz kapasitesinin çoğunluğu Avrupa’dadır (30 GW). İlk büyük açıkdeniz rüzgar enerji santrali Çin’de 2010’da kurulmuştur.

 

2010’da rüzgar enerjisi üretim miktarı sabit kalırken üretim kapasitesi büyük oranda arttı. Bununla birlikte, Vestas, Gamesa, Hansen Transmissions ve GE Win gibi başlıca üretici firmalar piyasa sıkıntılarına karşı bağışıklık kazanmış durumda değildi. 2010 boyunca iletim sistemindeki sınırlamalar, düşük doğalgaz fiyatları ve  proje finansman edinimindeki sıkıntılardan ötürü satış beklentilerini düşürdüler.

 

TÜRKİYEDEKİ RÜZGAR ENERİSİ

Burada özel oyuncuların rüzgar santralleri kurmak konusunda büyük ilgileri mevcut ancak  lisans sürecindeki ana darboğaz sınırlı bir aktarım kapasitesi oluşturmaktadır. EPDK, rüzgar enerjisi tesislerinin potensiyelinin araştırılması gerekliliğinin ortadan kaldırılmasını takiben aşırı sayıda fazla rüzgar enerjisi lisans başvurusu aldı ve başvuruların 2006 ortasında askıya alınmasına zorlamıştır. EPDK sonrasında başvuruları 1 Kasım 2007 tarihinde kabul edeceğini duyurmuştur.Tüm toplam kapasitesi 78 GW’I bulan 715 başvuru almıştır( Bu rakamı perspektif içerisine koymak için, Türkiye’nin 2007’deki toplam üretim kapasitesinin 40.8 GW olduğunun altını çizmek önemlidir).

EPDK lisanslara “1 Kasım müraacatları” olarak Aralık 2010’da karar verdi. 2007’den beri Enerji Bakanlığı ve EPDK bu başvuruları ayırt etmek için en iyi politikayı araştırıyordu. Gerekli düzenlemeler sonunda çıkarıldı ve Türk Elektrik Dağıtım Şirketi (TEIAS), aynı trafo merkezi ya da lokasyon için yapılan başvuruların ihalelerini organize etti. Bu ihaleler agresif bir rekabet ortamında yer aldı. İhalelerin sonuçlarına göre, birkaç yatırımcı kWs başına 0.04 TL(0,023$) lık katılım ücreti ödeyecek ve hatta bu kWs başına 0.0652 TL(0.037$) a ulaşmaktadır. YEK Mekanizması içerisindeki mevcut stok piyasa fiyatları ve tarife garantisi tutarları belirlidir. Rüzgar enerji santralleri için tarife garantisi kWs başına 0.073$ dır ve bu tutar maksimum yerel üretim pirimi  ilavesi ile yanlızca 0.11 $ sente ulaşabilir. En yüksek pot piyasa fiyatı 0.18 TL/kWs idi ve 2011 ortalama fiyatları 0.13 TL/kWs’I aşmadı.

İşletme masrafları ve finasman ile bu yatırımlar uygulanabilir görünmüyor. Ancak, yatırımcılar rüzgar ölçümleri ve güç üretimi için saatlik tahmin çalışmaları yapmış olabilirler. Yoğun olan saatlerde üretilen elektrik daha yüksek fiyatlara satılabilir.Bunun yanısıra, en yakın trafonun konumu önemli bir rol oynamaktadır. Yoğun trafolar aracılığıyla sisteme verilen elektrik daha yüksek fiyatlara satılabilir. İnşaa maliyetleri ve finansman alternatifleri de farklı projeler için değişkenlik gösterir ve yatırımcı için kabul edilebilir katılım payını etkiler.Tüm bunların ötesinde, birkaç yatırımcı enerji sektöründeki varlıklarını genişletmek için kendi aralarında rekabet etmektedirler.

Enerji Bakanlığı, EPDK, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Genel Kurmay Başkanlığı arasındaki 27 Aralık 2010 tarihli protokol, lisanslı rüzgar enerjisi projelerinin Teknik Etkileşim Analizi nin TÜBİTAK’dan alınması ve Enerji Bakanlığı tarafından onaylanmadan önce  Teknik Etkileşim Analizi onayının Genel Kurmay’dan alınmasını gerektirmektedir. Bu onaylar rüzgar santrallerinin iletişim, denizcilik ve radar sistemleri ile çatışmamamasını sağlamak için gerekli olmuştur. Bununla birlikte, onaylama prosedürü, rüzgar santrali projeleri için düzenleyici çerçeve içerisinde yeni bir darboğaz yaratmıştır.

İleriye dönük olarak rüzgar gücü lisansı için yeni bir araştırma gerekliliğinin öne sürülmesi beklenmektedir. Bu amaçla EPDK tarafından yeni bir araştırma sirküleri çıkarılmıştır.Bu ,lisanslamanın etkinliğini arttırıcak iken bazı yatırımcılar sirkülerde belirtilen bazı teknik gerekliliklerin çok ağır olduğunu belirtmekteler.

Bu raporun yazıldığı zamanda, EPDK toplam kapasitesi 7,491 MW olan 209 ruhsat onayladı. Bu kapasitenin 1,725 MW’I faaliyette iken 5,765 MW’ı da yapım aşamasındadır. En büyük üretici olan Zorlu Holding’in şirketi Rotor Osmaniye’de 135 MW kapasiyeli olarak kurulmuştur.

Daha büyük kapasiteli diğer bir proje yapım aşamasındadır. Al-Yel Elektrik Üretim Şirketi’nin 150 MW enerji santrali 44 türbini ile Kırşehir’de yapılacaktır. Ruhsatı Fransız şirketi olan Akuo Energy Sas’ye aittir. Firma, diğer üç adet rüzgar enerjisi ruhsatını da elinde tutmaktadır. Bu tesislerin yapımını müteakiben Akuo 363 MW kapasiteli rüzgar enerjisi kurulumuna sahip olacak ve muhtemelen Türkiye’deki en büyük rüzgar enerjisi üreticisi olacaktır

Bir Türk İnşaat firması olan Ağaoğlu da yenilenebilir enerji sektörüne olan ilgisini beyan etmiştir.Firma şu anda 126 MW kapasiteli iki adet rüzgar gücü tesisine sahip olup 14 MW ‘da yapım aşamasındadır.

Sektörde birkaç yerel teknoloji tedarikçisi mevcuttur. Alman türbin üreticisi olan Enercon Türkiye’de üretim tesislerine sahiptir. Firmanın Türk holding şirketi olan Demirer ile birlikte partnerliği vardır. Enercon Türkiye, Ege Serbest Bölge içerisinde rüzgar türbin üretimi faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bugüne kadar firma, 500 MW kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi için rüzgar türbini tedarik etmiştir. Enercon da rüzgar enerji santralleri operasyonu ve kurulumu için teknik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Model Enerji Şirketi 1,650 Kw kapasitede yüksek kapasiteli rüzgar türbinleri üretmektedir. Şirket ayrıca 2,000 Kw ve 2,500 Kw lık türbinler için çalışmaktadır. Soyut Rüzgar 1 Kw ‘dan 30 Kw’a rüzgar türbini akümülatörü ve 30 Kw’den 500 Kw’a kadar kapasiteli rüzgar türbin iletişim şebeke sistemi üretmektedir.Firma, üretiminin %100’ünü yerel olarak yürütmektedir.GSR Enerji, küçük ölçekli rüzgar türbinleri üretmektedir.