Niçin Yenilenebilir Enerji?

20/04/2015
Niçin Yenilenebilir Enerji?

İnsanlar, şirketler, devletler daha fazla zengin olmak için kuralsız, kaidesiz ve ilkesiz bir şekilde ulaşılmasını en kolay gördükleri enerji kaynağı olan fosil yakıtlara: petrol, kömür ve doğal gaza hücum ettiler. Milyarlarca yıllık sedimantasyon ve en az yüz milyon yıllık mekanik etki ile oluşan bu fosil kaynaklar elli yıl içerisinde ciddi oranda tüketildiler. En iyimser tahminlerde bile ancak elli yıllık ömürleri kaldığı söylenebilir. 

Aşırı zenginleşmeye neden olan bu kaynaklara sahip olmak için meydana gelen savaşların sonun da ölen, yaralanan, sakat kalan yüz milyona yakın insan, kirlenen atmosfer, yok edilen doğal hayat ve tabiatta yok olması mümkün olmayan milyarlarca ton zehirli ve zararlı atık son eli yılın ağır ve acı bilançosudur. 

Enerjiye olan talebin artması enerji fiyatlarını artırmış, daha ucuz enerji elde etmek için bu defa gelişmiş ülkeler nükleer enerjiye yönelmişlerdir. 

Nükleer santrallerde meydana gelen kazalar hem doğal hayata hem de insanlara büyük zararlar vermiştir. Nükleer santrallerin atıkları binlerce sene daha çevreye ve insana zarar vereceği bilinmektedir. 

Fosil yakıtlar enerjiye dönüştürülürken atmosfere saldığı karbon türevleri ile çevreyi kirletip, doğal hayata ciddi zararlar verirken, nükleer enerjide tabiatta yok olması binlerce seneyi bulan atıkları sebebiyle insanlık için ciddi tehlikeler içeriyor. 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen dünya enerjide yeni bir dönüm noktasına gelmiş bulunmaktadır. 

Enerjide yeni bir vizyon olarak yenilenebilir enerji artık gündemimize ve hayatımıza girmiş bulunuyor. 

 Her gün doğan güneş, gün boyu esen rüzgar, yerçekimi etkisiyle her zaman meydana gelen tabiat olayları, yağan yağmur, akan sular, her sonbaharda çürüyen bitkiler hülasası dünya döndükçe devam etmiş, güneş doğdukça da devam edecek ve kendisini yenileyecek olan doğal kaynaklardan bütün enerjimizi elde etme fırsatı, imkanı ile karşı karşıyayız.