Dünyada Güneş

09/11/2015
Dünyada Güneş

2010’da güneş PV kapasitesine 17 GW eklenerek tüm toplam kapasite 40 GW’a getirilmiştir.Teknoloji fiyatlarındaki düşüş ve güçlü destek politikası büyümeye yardım etti . Avrupa Birliği 2010’da 13.2 GW lık yeni kurulumların %80’ini ilk kez rüzgardaki yeni kurulumları aşmış olarak kendisine çekmiştir. Almanya tek başına 7.4 GW ilave kapasite eklemiş olup kapasitesini 17.3 GW’a ulaştırmıştır. İtalya’nın toplam kurulu kapasitesi Haziran 2011 itibariyle 5.8 GW’dır. İspanya’daki yeni kurulumlar yanlızca 0.4 GW ile 2008’deki zirve dönemlerinden düzenleyici belirsizliklerden dolayı  daha düşük olmuştur. Toplam PV kapasitesi İspanya’da 3.8 GW’a ulaşmıştır.

GÜNEŞLENME SAATLERİNİN KIYASLANMASI
Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli , Avrupa kıtas ının önde gelen güneş enerjisi yatırımlarına sahip ülkeleri Almanya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti  gibi ülkelere nazaren daha fazla olmasına karşın yatırım oranı bu ülkelerin çok altında kalmaktadır.