CONSECO İnsan Kaynakları Politikası

Organizasyon yapısı

Değişime açık, verimli, takım anlayışına sahip, kurumsal değerlere uygun kişilerden oluşturmak,

Bu kişileri mükemmellik kültürü doğrultusunda sürekli geliştirmek ve tüm çalışanlarımızın huzurla, güvenle, çalışabilecekleri bir ortam yaratmak hedefimizdir.

İnsan Kaynakları - (İK) süreci, CONSECO Şirketlerinde en üst karar mekanizması olan Yönetim Kurulu Başkanına bağlıdır.

Seçme ve Yerleştirme

İK politikasındaki beklentiler doğrultusunda personel ihtiyacımızın belirlenmesinin ardından, kurum İ.K havuzumuza aday olabilecek potansiyel kişiler dahil edilip, bu havuzdan sistematik yöntemlerle ve fırsat eşitliği doğrultusunda din, ırk, dil, cinsiyet, yaş vb. konularda ayrımcılık yapmadan adaylar seçilerek açık bulunan görevlere; beklenen tecrübeye ve yetkinliklere uygun kişileri yerleştirmek amacıyla seçme yerleştirme faaliyetleri yürütülmektedir. İşe alımlarda birinci görüşmeyi bizzat Yönetim kurulu Başkanı yapar. Adayın beklenen görev, nitelik ve yetkinliklere uygunluğu tespit edilir.  Uygun bulunan adayların teknik bilgisini, takıma uygunluğunu, işi istenilen düzeyde yapacak tecrübe ve yetkinliğe sahip olup olmadığını değerlendirmek için bağlı çalışılacak yöneticiler ile görüşmeler gerçekleştirir. Tüm değerlendirmeleri olumlu bulunan adaylara iş teklif edilir ve işe alma uygulamaları gerçekleştirilir. Seçme yerleştirme sürecindeki tüm adaylara başvurularıyla ilgili geri bildirim yapılır.

Eğitim ve Geliştirme Çalışanlarımızı değişimlere adapte ederek, rekabet yarışında kendilerine ve kuruluşlarına üstünlük sağlatabilmeleri için, bilgi çağının gereklerine uygun olarak yaratıcı, problemleri aşma yeteneğine sahip, bilgiye nasıl erişeceğini, nasıl analiz edeceğini ve kullanacağını bilen, esnek düşünebilen, sağlıklı davranış özellikleri gösteren, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini sürdüren bireyler haline getirmek amacıyla CONSECO  şirketlerinde eğitime özel bir önem verilmektedir. Böylelikle çalışanlarımızın sahip oldukları potansiyeli maksimum performansa dönüştürebilmeleri amaçlanmaktadır. CONSECO şirketlerinde  çalışanların eğitim ve geliştirme faaliyetleri kişinin kuruluşa, takımına ve işine uyumunun sağlanması ve kişinin ihtiyaç duyulabilecek konular hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısı ile başlamaktadır. Tedarikçi çalışanları dahil olmak üzere bu kapsamda iş başı eğitimleri düzenlenmektedir.

Performans Yönetimi

CONSECO  şirketleri adına başarılması gerekenler konusunda yaratılan ortak anlayış sonucunda; şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi olasılığını artırmak için, çalışanları yönlendirmek, geliştirme ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde gösterdikleri çaba ve elde edilen başarı düzeyini esas alarak değerlendirmeler yapılmaktadır. Performans Yönetimi Sistemi, yıl içerisinde çalışanların bireysel hedeflerini, görevlerini ve beklenen yetkinlik seviyelerini değerlendirilmek için kullanılan ölçüm sistemi yıllık bazda planlama, hedef gözden geçirme ve değerlendirme dönemlerinden oluşmaktadır.

CONSECO Ailesine katılmak için info@conseco.com.tr adresine CV'nizi gönderiniz.