Conseco'in Yatırımcılar İçin Sunduğu HizmetlerGüneş Enerjisi Santrali Yapım ve Montaj Çalışmaları

Mobilizasyon İşleri “ Arazi ve / veya Montaj Yeri Saha Çalışmaları

Alt Yapı Konstruksiyon ve Bağlantı Ekipmanlarının Yerleştirilmesi

Güneş Panellerinin Konstrüksiyona Montajı

İnvertör Bağlantılarının Yapılması

Kablolama ve Kablo Ekipmanlarının Kurulması

Topraklama İşlerinin Yapılması

Paratoner Montajı ve Kablolamasının Yapılması

DC ve AC Bağlantılarının Yapılması

Monitoring ve Uzaktan İzleme Ekipmanlarının Kurulması

Trafo Bağlantısının Yapılması

Devreye Alma ve Test İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Güvenlik Sistemlerinin Kurulması

Araziler İçin Tel, Çit ve Bariyerlerin Yapılması

Demobilizasyon İşleri


Danışmanlık Çalışmaları

Güneş Enerjisi Santrali (GES) Dosya Hazırlanması ve Ruhsat İşlemleri Danışmanlığı

Mühendislik Hizmetleri Danışmanlığı

Proje Hizmetleri Danışmanlığı

Tedarik Hizmetleri Danışmanlığı

Yapım ve Montaj Hizmetleri Danışmanlığı

İşletme Hizmetleri Danışmanlığı

Maliyet ve Fizibilite Hizmetleri Danışmanlığı

Finansal Hizmetler Danışmanlığı


İşletme Çalışmaları

Deneme Üretiminin Başlaması

Geçici ve Kesin Kabulün Yapılması

Testlerin Yapılması

Elektrik Üretiminin Yapılması

Güvenlik Hizmetleri

Bakım ve Onarım Hizmetleri


Mühendislik Çalışmaları

Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulması ( Lisanslı Çalışmalar İçin)

Güneş Radyasyon Tahminlerinin Belirlenmesi ( Lisanssız Çalışmalar İçin )

Zemin Mühendisliği Hesapları ve Testleri ( Araziler İçin)

Statik, Dinamik ve Mekanik Hesaplar

Elektrik Mühendisliği Hesapları

Harita Mühendisliği Çalışmaları ve Planları

ÇED Raporu ( Lisanslı Santraller İçin)

GES Tanıtım Dünyası ( Lisanssız Santraller İçin)

Montaj Projeleri

Tesisat Projeleri

Dosya Hazırlanma ve Ruhsat İşlemleri

Fizibilite Çalışması

Finansal Modeller